whatsApp

Pentru menținerea site-ului nostru și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, Scutaru Otilia PFA utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de "cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul tău și le putem accesa mai târziu. Acestea pot fi temporare sau permanente și utilizează, de exemplu, tehnologia JavaScript sau Flash.

Datorită cookie-urilor de pe site-ul nostru poţi căuta fără dificultate și îţi putem arăta rezultatele relevante pentru tine. Fișierele cookie de pe site-ul Scutaru Otilia PFA ne arată ce te interesează pe tine şi pe alţi vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea acestuia pentru toată lumea.

                                   

Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:

 

 • Strict necesare; aacestea sunt necesare pentru a asigura că site-ul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.

 

 • Cookie-uri funcționale; acestea ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile tale.

 

 • Cookie-uri de performanţă; aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţîi navighează pe site-ul nostru web şi află ce performanţă avem.

 

 • Cookie-uri de re-direcționare; aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a ajuta Scutaru Otilia PFA  să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja Scutaru Otilia PFA . Verifică cu echipa digitală/de marketing locală cum aceste cookie-uri sunt folosite în detaliu.

 

 • Plug-in-uri de social media; aceste cookie-uri sunt folosite pentru a conecta clienţii noştri la canalele de social media. După aceea, informaţiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri.

 

Cookie-urile stocate pe calculatorul tău pot fi accesate atunci când vizitezi site-ul nostru web. Dacă doreşti să ştergi cookie-uri care sunt deja în calculatorul tău, consultă instrucţiunile browserului tău apăsând pe "Help" în același meniu al browser-ului.

 

Scutaru Otilia PFA prelucrează cookie-uri numai cu acordul tău. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, efectuează setările adecvate în browser-ul tău. Cu toate acestea, unele din caracteristicile site-ului nostru nu pot funcţiona fără cookie-uri. Cerând acest acord, vom prezenta scopul pentru care acest tip de informaţii despre tine vor fi prelucrate şi vă vom informa despre drepturile voastre.

Site-urile web Scutaru Otilia PFA pot conţine link-uri către şi de la site-uri web terţe. Această Politică se aplică numai acestui site web, așa încât atunci când te transferi către alte site-uri web trebuie să citeşti politicile de confidenţialitate ale acestora.

 

 

Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe această pagină web.

IX. Alte site-uri web

VIII. Cookie-uri

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Scutaru Otilia PFA, conform celor descrise în prezentul document;

 

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Scutaru Otilia PFA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 

 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Scutaru Otilia PFA a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea vă fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 

 1. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 2. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 3. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

 4. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 5. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

 

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Scutaru Otilia PFA să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 

 1. persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 4. persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (îi) dreptul că aceste date să fie transmise de către Scutaru Otilia PFA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

 

 1. în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, că datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Scutaru Otilia PFA sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Scutaru Otilia PFA poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 2. în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 

În cazul în care nu ești mulțumit de modul în care colectăm sau folosim informațiile tale cu caracter personal, ai dreptul întotdeauna să depui o plângere formală la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând pagina http://www.dataprotection.ro/.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@atelier-otiliascutaru.ro

VII. Drepturile de care beneficiați

Datele cu caracter personal furnizate către Scutaru Otilia PFA pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare Scutaru Otilia PFA poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Scutaru Otilia PFA în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 

 • pentru administrarea Site-ului;

 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Scutaru Otilia PFA prin intermediul Site-ului;

 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea, cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Ca principiu, Scutaru Otilia PFA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Scutaru Otilia PFA (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Scutaru Otilia PFA va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Scutaru Otilia PFA va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Scutaru Otilia PFA pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Scutaru Otilia PFA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Scutaru Otilia PFA, prin intermediul Site-ului.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Scutaru Otilia PFA de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Scutaru Otilia PFA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Scutaru Otilia PFA, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Scutaru Otilia PFA definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Scutaru Otilia PFA.

 

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Scutaru Otilia PFA în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Scutaru Otilia PFA de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Scutaru Otilia PFA, prin intermediul Site-ului , doar daca va fi cazul.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Scutaru Otilia PFA de a îmbunătățîi permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Scutaru Otilia PFA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.atelier-otiliascutaru.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

 

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Scutaru Otilia PFA va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, folosind următoarele link-uri:

 

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

 

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia vă va fi creat automat un cont.

În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Scutaru Otilia PFA, iar contul creat va fi șters automat.

 

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Scutaru Otilia PFA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/întrebări/reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Scutaru Otilia PFA cu sediul în Drumul Gura siriului nr. 11-15, Sector 3, București, în calitate de operator de date; prin urmare, vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

 

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.atelier-otiliascutaru.ro - denumit în continuare Site-ul.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Scutaru Otilia PFA cu sediul în Drumul Gura siriului nr. 11-15, Sector 3, București, în calitate de operator de date; prin urmare, vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

 

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.atelier-otiliascutaru.ro - denumit în continuare Site-ul.

I. Informații generale

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

ANPC

Metode de plată

Informații

Cum comand

Livrare și retur 

Politica de confidențialitate

Termeni și condiții

  contact@atelier-otiliascutaru.ro

Contact

  Formular de contact

 0766 341 668

Despre noi

Înscrie-te la newsletter!